Criteria

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. Als lokale gemeenschap kun je de titel Fairtrade Gemeente bemachtigen. De gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes campagnecriteria.

Icoon_1_Lokale werkgroep
Een werkgroep stimuleert fairtrade

Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden. In Houten is momenteel (24-04-2016) een 4 koppige werkgroep actief, zij organiseren activiteiten en spannen zich in om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden.

Icoon_2_Gemeente
De lokale overheid kiest fairtrade

Het gemeentebestuur van Houten spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente Houten heeft Fair Trade opgenomen in zijn assortiment en heeft ook beleid welke het kopen van Fair Trade producten stimullert. neemt dit op in beleid en koopt fairtrade in.

Icoon_3_Horeca
Winkels en horeca verkopen Fair Trade  producten

In plaatselijke winkels verkopen ze duidelijk zichtbaar eerlijke producten. Restaurants, barren en andere horecagelegenheden serveren fairtrade producten.

Icoon_4_Bedrijven
Bedrijven en organisaties gebruiken Fair Trade producten

Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken fairtrade producten.

Icoon_5_Media
Lokale (media)aandacht voor Fair Trade producten

Er bestaat een strategie om de campagne langdurig in het nieuws te houden. De werkgroep organiseert publieksevenementen.

Icoon_6_MVO
Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen

De werkgroep ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.

Bron: “http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/criteria/criteria-ftg/” .