Op 21 januari jl. heeft de Internationale Arbeidsorganisatie met een virtuele happening officieel het startsein gegeven voor 2021 als het “Internationale jaar tot beëindiging van kinderarbeid”. Hoewel kinderarbeid sinds 2000 met 38% is afgenomen, verrichten wereldwijd nog steeds 152 miljoen kinderen dagelijks kinderarbeid. En door Corona is de situatie voor veel kinderen weer opnieuw verslechterd. Het Internationale jaar tegen kinderarbeid moet met extra aandacht, acties en maatregelen bijdragen om kinderarbeid in 2025 volledig uit te hebben uitgebannen.  

Bestrijding van kinderarbeid is doelstelling 8.7 van de Ontwikkelingsdoelen van de VN. Van de 152 miljoen kinderen in kinderarbeid verricht ongeveer de helft (72,5 miljoen) gevaarlijk, ongezond en gedwongen werk. Ongeveer 70% van kinderarbeid vindt plaats in de agrarische sector. Kinderarbeid gebeurt niet alleen in de armste landen. Ongeveer de helft vindt plaats in middeninkomen landen. Kinderarbeid is schadelijk voor de mentale, fysieke, sociale en morele ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen geen of onvoldoende kans op onderwijs en blijven daarmee in een visuele cirkel van armoede.  

Tijdens het internationale jaar wordt niet alleen van regeringen, (internationale) organisaties en bedrijven een extra inspanning verwacht. Ook als individu kun je een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door het kopen van Fairtrade producten en eerlijke kleding, als donateur van een organisatie die zich inspant tegen kinderarbeid, door aandacht op school etc. De Fairtrade werkgroep Houten zal in 2021 extra aandacht besteden aan kinderarbeid.