De Fairtrade werkgroep gemeente Houten steunt de petitie, die oproept tot een actieplan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit actieplan moet worden opgenomen in het regeerakkoord, dat na de verkiezingen wordt opgesteld. De petitie wordt na de verkiezingen aan politieke vertegenwoordigers in Den Haag aangeboden.

Op 17 maart kiezen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. In deze beslissende tijd waarin wijzelf en onze planeet onder druk staan, zullen we de impact van die keuze zeker voelen. In het komende regeerakkoord moet daarom volgens honderden organisaties en personen een goede balans bevatten tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord dus met als basis de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 

Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, einde aan armoede, onderwijs voor iedereen. En dat doe je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Nederland is een van de ondertekenaars van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De petitie roept op tot een actieplan voor de realisatie van deze ontwikkelingsdoelen met de benodigde middelen waarbij burgers en organisaties nauw worden betrokken.

Voor Fairtrade Gemeenten zijn de ontwikkelingsdoelen de basis om binnen én buiten de gemeentegrenzen een stap te zetten naar een duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. De werkgroep roept daarom  op tot het tekenen van de petitie en kiezen voor een duurzaam regeerakkoord!

Teken de petitie op https://duurzaamregeerakkoord.nl