De Fairtrade werkgroep Houten heeft voor de jaarlijkse Fairtrade week het speciale lesprogramma “Wat is Fair?” voor leerlingen van basisscholen ontwikkeld. Op een speelse manier worden de kinderen hierin uitgedaagd na te denken over armoede en duurzaamheid. Op een aantal basisscholen in Houten, waaronder de Plantage en de Johannes Bogermanschool, zal in groep 8 dit lesprogramma tijdens de Fairtrade week worden uitgevoerd. Het programma blijft echter beschikbaar voor basisscholen om op een later moment te worden ingezet. Belangstellenden voor het lesprogramma kunnen dit aanvragen bij info@fairtradegemeentehouten.nl .

Het lesprogramma “Wat is Fair?” bevat een groot aantal meerkeuze/quizvragen over armoede, eerlijke handel, duurzame energie en vervuiling, die leerlingen prikkelen om kritisch na te denken over bijvoorbeeld hun koopgedrag en eigen situatie. De vragen worden ondersteund met enkele filmpjes. Er is gekozen voor een speelse opzet, die aansluit bij de leeftijd van de leerlingen. Het programma kan met behulp van een werkinstructie voor de leerkracht op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het gehele pakket is verkrijgbaar bij de Fairtrade werkgroep Houten.  

Fairtrade-week
Tijdens de Fairtrade-week van 7 t/m 15 mei a.s. vragen de Wereldwinkel en Fairtrade werkgroep aandacht voor eerlijke en duurzame producten. Fairtrade betekent letterlijk, eerlijke handel. Dankzij Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten en kunnen daardoor een bestaan opbouwen. De Wereldwinkel viert op 10 mei in Theater a/d Slinger haar 30-jarig jubileumfeest met de film “Bigger than Us” Bij de Fairtrade werkgroep ligt de focus op de basisscholen in Houten.