Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Lees meer op onze blog: https://www.fairtradegemeentehouten.nl/blog/

Fashionchecker van Schone Kleren Campagne: Geen enkel kledingbedrijf betaalt arbeiders leefbaar loon


Schone Kleren Campagne (SKC) lanceert een nieuwe website die de lage lonen in de kledingindustrie inzichtelijk maakt: fashionchecker.org. Ook voordat de coronacrisis uitbrak was al bekend dat kledingarbeiders (meer dan 80% is vrouw) te weinig verdienen om van rond te komen. Met de nieuwe crisis zijn de verhoudingen alleen nog maar verscherpt. De nieuwe website geeft activisten en consumenten inzicht in welk kledingmerk in welke fabrieken zijn spullen laat maken, en of die merken transparant zijn over de lonen die daar worden betaald.
SKC vroeg de gegevens op van 108 kledingmerken in Europa en de VS. Van de merken die weigerden om mee te werken aan het onderzoek wordt dat ook op de website vermeld. Daarnaast heeft SKC onderzoek verricht onder 490 fabrieksarbeiders in China, India, Indonesië, Kroatië en Oekraïne.
Lees verder op de website van Schone Kleren Campagne.

8 manieren hoe Fairtrade het milieu beschermt

Volgens boeren is klimaatverandering een van de grootste bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Miljoenen boeren over de hele wereld die afhankelijk zijn van de landbouw voor hun levensonderhoud worden het zwaarst getroffen. Dat terwijl zij het minst bijdragen aan het probleem!

Milieubescherming is ingebakken in Fairtrade. Om Fairtrade producten te verkopen, moeten boeren de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen. Maar hoe doen ze dat? Hier zijn 8 manieren hoe Fairtrade boeren ondersteunt om zich te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering en hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen.

1) Verbieden van de meest schadelijke pesticiden

Fairtrade verbiedt het gebruik van bepaalde pesticiden die schadelijk zijn voor het milieu en moedigt boeren aan hun gebruik van pesticiden te verminderen. Boeren lijden vaak onder de negatieve milieu-impact van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  Eakiet, een van de eerste Fairtrade coöperaties in Vietnam, is gevestigd in een regio die is verrijkt met natuurlijke hulpbronnen en verschillende nationale parken. Door training is de coöperatie gestopt met het gebruik van pesticiden en herbiciden. Als er een uitbraak van insecten is, gebruiken ze water onder hoge druk om ze te verwijderen. Ze wassen en snoeien voortdurend hun bomen tijdens het regenseizoen, wanneer het risico op plagen en ziekten toeneemt.

2) Herbebossingsprojecten om CO2 op te slaan

Veel Fairtrade coöperaties kiezen ervoor om hun Fairtrade premie te investeren in        herbebossingsprojecten. Bomen planten op vrijgemaakt, aangetast land voorkomt  bodemerosie en vermindert de klimaatverandering door het opslaan van CO2. De bomen verbeteren ook de biodiversiteit, beschermen de bodem en bieden een habitat voor inheemse dieren in het wild.  

3) Bomen en gewassen samen laten groeien

Het samen laten groeien van bomen en verschillende soorten gewassen verhoogt de opbrengst van het boerenbedrijf en daarmee hun toegang tot voedsel en inkomen. Bomen zorgen voor schaduw voor gewassen die hard nodig is door stijgende temperaturen. Wanneer de bladeren vallen en composteren, maken ze de bodem vruchtbaarder en krijgen gewassen een betere opbrengst. Het draagt bij aan een gevarieerde voedselinname van gezinnen of dient als alternatieve inkomstenbron.

4) Trainingen over klimaatverandering

Fairtrade ondersteunt trainingen aan boeren over het aanpassen aan klimaatverandering en het verminderen van de impact erop. Sommige trainingen bieden bijvoorbeeld advies over het overschakelen naar milieuvriendelijke werkwijzen, zoals het ontwikkelen van voedselrijke bodems die gezonde planten ondersteunen. Dit zorgt er ook voor dat er dieren in het wild blijven om plagen en ziekten onder controle te houden.

5) Natuurbeschermingsprojecten

De Fairtrade premie die coöperaties ontvangen mogen zij investeren in een zelfgekozen project.  Zo gebruikte Coobana coöperatie in Panama een deel van de Fairtrade premie die ze verdienen door bananen te verkopen om bedreigde schildpadeieren te beschermen die op nabijgelegen stranden uitkomen. Met dit geld investeren ze in een lokale NGO, patrouilleren ze ’s nachts op de stranden tijdens het broedseizoen en ruimen ze de kustlijn op.

6) Overschakelen op groene energie

Houtkap voor brandhout is een groot probleem in Ethiopië. De snelle ontbossing houdt rechtstreeks verband met armoede. Traditioneel koken veel mensen boven een open vuur, wat zowel schadelijk is voor het milieu als voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. Door over te schakelen naar biogasinstallaties wordt het gebruik van brandhout met 50 procent verminderd, het vrijkomen van schadelijke roetdeeltjes met 24 – 45 procent en CO2-uitstoot tot 70 procent. Deze biogasinstallaties worden aangedreven door koeienmest en creëren bijproducten die als biologische meststof op de boerderij kunnen worden gebruikt.

7) Fairtrade CO2-credits

CO2-credits zijn in wezen tonnen CO2 waarvan is voorkomen dat ze de atmosfeer binnendringen of zijn verwijderd. Bedrijven kunnen credits kopen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot die ze produceren. Deze emissierechten kunnen worden gerealiseerd door kleine boeren door middel van duurzaamheidsprojecten zoals herbebossing en overschakeling op biogaskachels. De financiering voor deze projecten wordt gedekt door de CO2-credits en de boeren ontvangen een Fairtrade premie.

8) Verminderen van waterverbruik

De achtste manier die Fairtrade gecertificeerde boeren kunnen gebruiken om zorg te dragen voor het milieu, is het verminderen van waterverbuik. Coocafe, een coöperatie in Costa Rica is hier een mooi voorbeeld van. Zij gebruikte de Fairtrade premie onder andere voor een nieuw waterbehandelingssysteem in verwerkingsfabrieken. Dit nieuwe systeem heeft het waterverbruik verlaagd van 2.000-3.000 liter per 225 kg koffie naar 200 liter.

Kortom, op verschillende manieren werkt Fairtrade samen met boerenorganisaties aan duurzame productie en behoud van biodiversiteit. Wanneer jij Fairtrade koopt, ondersteun je boeren in hun strijd tegen klimaatverandering.

Wereldhandel moet duurzamer en eerlijker

Oproep tot actie

28 mei 2020 – De werkgroep Fairtrade gemeente Houten ondersteunt van harte de oproep  ‘Build Back Better’ van Solidaridad en Fairtrade Nederland.  Deze organisaties roepen op deze crisis aan te grijpen om een aantal fundamentele veranderingen te realiseren, die moeten leiden naar een duurzame  en eerlijke wereldhandel.  De oproep is gericht aan overheden,  bedrijven en (financiële) instellingen. Het initiatief wordt ondersteund door organisaties actief op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

De pandemie legt een vergrootglas op de kwetsbaarheid van ons wereldwijde  productie- en voedselsysteem. De toenemende ongelijkheid achter de wereldeconomie is inmiddels pijnlijk duidelijk. En zoals bij menige crisis worden ook nu de meest kwetsbare groepen onevenredig hard geraakt. Hier in Nederland, maar vooral ook voorbij onze grens, in lage- en middeninkomenslanden.  Acute hongersnood en verdere armoedeval dreigt voor miljoenen mensen, waaronder miljoenen kleinschalige boeren en arbeiders aan het begin van onze toeleveringsketens.

Met de actie roepen de initiatiefnemers de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en financiële instellingen op om “mensen op de eerste plaats te zetten en zorg te dragen voor een duurzame, eerlijke handel”. Zij pleiten voor concrete stappen en maatregelen.  Covid laat zien dat het tijd is voor echte verandering. Tijd voor een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, voedsel en een basisinkomen. Een samenleving waarin de zorg voor onze planeet en al haar bewoners voorop staat. Stop met de race naar de laagste prijs als businessmodel. Stel mens en milieu in de gehele keten centraal en pas inkoopvoorwaarden en inkoopprijzen toe die bijdragen aan de verhoging van inkomens van boeren en lonen van werknemers en positief bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. En versnelling van de realisatie van de ambities op klimaat en milieu.

“Het kán anders. Het moet beter. Geen terugkeer naar ‘het onhoudbare normaal’,  maar zorgdragen voor een wederopbouw die in het teken staat van wereldwijde samenwerking, van sociaal,  economische en ecologische duurzaamheid én van rechtvaardigheid”, aldus de oproep, die de werkgroep Fairtrade gemeente Houten van harte ondersteunt.

Zie voor uitgebreide toelichting https://www.fairtradegemeentehouten.nl/dossier

Nieuwe deelnemers Eerlijk winkelen-app

Nieuwe deelnemers Eerlijk winkelen-app

2 mei 2020 – De app ‘Eerlijk Winkelen Houten’ is uitgebreid met zes nieuwe winkels. Voorzitter Willy Wagenmans van de werkgroep Fairtrade gemeente Houten verwelkomde Vlenovi, MIRO, De Molenhoek, Stijl in Huis, Bas & Sax en BD-Totaal met de overhandiging van een raamsticker. De overhandiging vond op veilige afstand plaats bij de start van de landelijke Fairtrade week van 2-8 mei.

Veel fairtrade, biologische en tweedehands bedrijven verkeren door de coronacrises in grote problemen. Zo zijn diverse winkels en restaurants noodgedwongen gesloten. Sommige zoals Deksels Lekker, Dinner at Six en MIRO proberen via thuisbezorgen nog enigszins te overleven. Veel kledingwinkels zien hun verkopen drastisch dalen. Dit heeft grote gevolgen voor de werknemers bij de producenten in ontwikkelingslanden, die plotseling zonder inkomen zitten. De fairtrade merken proberen deze gevolgen zoveel op te vangen. Daarom wordt tijdens de fairtrade week opgeroepen juist fairtrade bedrijven extra te ondersteunen en zoveel mogelijk fairtrade producten te kopen. 

Eerlijk winkelen

Nieuw in de app ‘Eerlijk Winkelen Houten’ zijn Vlenovi in de Vershof, die vegetarische en veganistische producten aanbiedt, restaurant MIRO in het Oude Dorp, houtbewerker De Molenhoek en Stijl in Huis, die gebruikte meubels een nieuw leven geeft, Bas & Sax die gebruikte saxofoons en klarinetten renoveert en verkoopt en BD-Totaal die sinds kort biologische producten aan particuliere klanten in Houten e.o levert. Ook is de webshop van SecondHandHP, die gebruikte printers en hardware verkoopt en is gevestigd op de Meerpaal, opgenomen bij de webshops op de landelijke site van Eerlijk Winkelen. 

Eerlijk Winkelen Houten is oktober 2019 door de werkgroep Fairtrade gemeente Houten gelanceerd om bekendheid te geven aan winkels en restaurants in Houten die fairtrade, biologische en/of tweedehands producten aanbieden.  Met de zes nieuwe bedrijven komt de lijst in Houten nu op 42 deelnemers. De lijst is te raadplegen via de app Eerlijk Winkelen of via de website www.eerlijkwinkelenhouten.nl. De betrokken winkels en restaurants moeten voldoen aan criteria van de landelijke stichting Eerlijk Winkelen.

Fotobijschrift: Willy Wagenmans (r) en Eduard Gefferie van Vlenovi 

Koninklijke Nederlandse Munt ook Fairtrade aanwinst voor Houten

In de nieuwe vestiging van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) op de Meerpaal wordt fairtrade koffie geschonken en worden andere fairtrade producten gebruikt. Dit blijkt uit een reactie van directeur Van Hecke van KNM.

De komst van Koninklijke Nederlandse Munt naar Houten heeft de nodige publiciteit opgeleverd. Het is dan ook wel een bijzondere gebeurtenis dat een zo’n gerenommeerd bedrijf als Koninklijke Nederlandse Munt naar Houten verhuist en een heel markant gebouw aan de Meerpaal heeft betrokken. In een van de artikelen stond een quote van directeur Van Hecke dat zelfs de koffie in de nieuwe vestiging beter smaakte.

Deze quote was voor de werkgroep aanleiding om samen met de Wereldwinkel hem een brief te sturen om het bedrijf niet alleen welkom te heten, maar ook te veronderstellen dat er dan zeker sprake moest zijn van Fairtrade koffie. Leuk dat bevestigd is dat dit inderdaad het geval is. Hiermee is KNM in meerdere opzichten een belangrijke aanwinst voor Houten!