Het lesprogramma “Wat is Fair?” bevat een groot aantal meerkeuze/quizvragen over armoede, eerlijke handel, duurzame energie en vervuiling, die leerlingen prikkelen om kritisch na te denken over bijvoorbeeld hun koopgedrag en eigen situatie. De vragen worden ondersteund met enkele filmpjes. Er is gekozen voor een speelse opzet, die aansluit bij de leeftijd van de leerlingen. Het programma kan met behulp van een werkinstructie voor de leerkracht op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Voor groep 7 en 8.

De handleiding en het lesprogramma is vrij te downloaden middels onderstaande links.