De titel “Fairtrade Gemeente” heeft gemeente Houten sinds 2009 in haar bezit. Het  is een eervolle titel die aangeeft dat in de gemeente Houten winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Er is  een werkgroep die meewerkt om aan de zes campagnecriteria te voldoen. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria en zich Fairtrade Gemeente mogen noemen. Sinds 2015 heeft zelfs de provincie Utrecht als eerste provincie in Nederland de titel Fairtrade Provincie mogen ontvangen.

logo gemeente

Mooie resultaten van fairtrade…om blij van te worden!Meet Jacques Antoine Jean Luis! “Dankzij de Fairtrade premie kan ik mijn collegegeld voor de universiteit betalen. Hierdoor kan mijn droom om arts te worden in vervulling gaan.” 💚 See MoreSee Less

View on Facebook

Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.
In de jaarrapportage 2019 staat een overzicht van de bereikte resultaten aan de hand van feiten & cijfers en een reeks interviews met betrokkenen over negen thema’s, waaronder leefbaar loon, kinderarbeid en dierenwelzijn. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt veel partijen en bedrijven samen met als doel internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen te bevorderen. Het marktaandeel van de deelnemende bedrijven is ongeveer 40 tot 45 procent.
De deelnemende bedrijven laten jaarlijks hun plannen van aanpak beoordelen op basis van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven laten hierin zien hoe zij omgaan met de risico’s in hun keten, welke doelen zij stellen en welke acties zij ondernemen. Het resultaat is dat 36 bedrijven (63 procent van de 57 beoordeelde bedrijven) volledig voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het beoordelingskader. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2018: toen voldeden 5 bedrijven (8 procent) volledig aan de eisen.
De jaarrapportage gaat over de periode voordat het coronavirus toesloeg. “De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor alle partijen in de keten. Het laat zien hoe belangrijk het is dat deelnemende bedrijven, vakbonden, ngo’s en de overheid, risico’s in beeld krijgen en nationaal én internationaal samenwerken om deze aan te pakken,” zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het convenant. “We hebben nog een weg te gaan. Vanuit het convenant blijven we ons inzetten om stap voor stap positieve veranderingen in de keten te bereiken. Dat zal veel inspanning vergen en een lange adem. In 2019 zijn daarbij de nodige stappen in de goede richting gezet.”
See MoreSee Less

View on Facebook

Fashionchecker van Schone Kleren Campagne: Geen enkel kledingbedrijf betaalt arbeiders leefbaar loon.

Schone Kleren Campagne (SKC) lanceert een nieuwe website die de lage lonen in de kledingindustrie inzichtelijk maakt: fashionchecker.org. Ook voordat de coronacrisis uitbrak was al bekend dat kledingarbeiders (meer dan 80% is vrouw) te weinig verdienen om van rond te komen. Met de nieuwe crisis zijn de verhoudingen alleen nog maar verscherpt. De nieuwe website geeft activisten en consumenten inzicht in welk kledingmerk in welke fabrieken zijn spullen laat maken, en of die merken transparant zijn over de lonen die daar worden betaald.
SKC vroeg de gegevens op van 108 kledingmerken in Europa en de VS. Van de merken die weigerden om mee te werken aan het onderzoek wordt dat ook op de website vermeld. Daarnaast heeft SKC onderzoek verricht onder 490 fabrieksarbeiders in China, India, Indonesië, Kroatië en Oekraïne.
See MoreSee Less

View on Facebook

Een Wereld See MoreSee Less

View on Facebook

Interessant! Mooi en hoopgevend jaaroverzicht. See MoreSee Less

View on Facebook