Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

https://publications.internationalrbc.org/textiel-jaarrapportage-2019/cover
Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts  in maatschappelijk verantwoord ondernemen© G.M.B. Akash / ANP

In de jaarrapportage 2019 staat een overzicht van de bereikte resultaten aan de hand van feiten & cijfers en een reeks interviews met betrokkenen over negen thema’s, waaronder leefbaar loon, kinderarbeid en dierenwelzijn. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt veel partijen en bedrijven samen met als doel internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen te bevorderen. Het marktaandeel van de deelnemende bedrijven is ongeveer 40 tot 45 procent.

De deelnemende bedrijven laten jaarlijks hun plannen van aanpak beoordelen op basis van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven laten hierin zien hoe zij omgaan met de risico’s in hun keten, welke doelen zij stellen en welke acties zij ondernemen. Het resultaat is dat 36 bedrijven (63 procent van de 57 beoordeelde bedrijven) volledig voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het beoordelingskader. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2018: toen voldeden 5 bedrijven (8 procent) volledig aan de eisen.

De jaarrapportage gaat over de periode voordat het coronavirus toesloeg. “De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor alle partijen in de keten. Het laat zien hoe belangrijk het is dat deelnemende bedrijven, vakbonden, ngo’s en de overheid, risico’s in beeld krijgen en nationaal én internationaal samenwerken om deze aan te pakken,” zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het convenant. “We hebben nog een weg te gaan. Vanuit het convenant blijven we ons inzetten om stap voor stap positieve veranderingen in de keten te bereiken. Dat zal veel inspanning vergen en een lange adem. In 2019 zijn daarbij de nodige stappen in de goede richting gezet.”

Pagina's: 1 2 3 4