Oproep tot actie

28 mei 2020 – De werkgroep Fairtrade gemeente Houten ondersteunt van harte de oproep  ‘Build Back Better’ van Solidaridad en Fairtrade Nederland.  Deze organisaties roepen op deze crisis aan te grijpen om een aantal fundamentele veranderingen te realiseren, die moeten leiden naar een duurzame  en eerlijke wereldhandel.  De oproep is gericht aan overheden,  bedrijven en (financiële) instellingen. Het initiatief wordt ondersteund door organisaties actief op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

De pandemie legt een vergrootglas op de kwetsbaarheid van ons wereldwijde  productie- en voedselsysteem. De toenemende ongelijkheid achter de wereldeconomie is inmiddels pijnlijk duidelijk. En zoals bij menige crisis worden ook nu de meest kwetsbare groepen onevenredig hard geraakt. Hier in Nederland, maar vooral ook voorbij onze grens, in lage- en middeninkomenslanden.  Acute hongersnood en verdere armoedeval dreigt voor miljoenen mensen, waaronder miljoenen kleinschalige boeren en arbeiders aan het begin van onze toeleveringsketens.

Met de actie roepen de initiatiefnemers de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en financiële instellingen op om “mensen op de eerste plaats te zetten en zorg te dragen voor een duurzame, eerlijke handel”. Zij pleiten voor concrete stappen en maatregelen.  Covid laat zien dat het tijd is voor echte verandering. Tijd voor een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, voedsel en een basisinkomen. Een samenleving waarin de zorg voor onze planeet en al haar bewoners voorop staat. Stop met de race naar de laagste prijs als businessmodel. Stel mens en milieu in de gehele keten centraal en pas inkoopvoorwaarden en inkoopprijzen toe die bijdragen aan de verhoging van inkomens van boeren en lonen van werknemers en positief bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. En versnelling van de realisatie van de ambities op klimaat en milieu.

“Het kán anders. Het moet beter. Geen terugkeer naar ‘het onhoudbare normaal’,  maar zorgdragen voor een wederopbouw die in het teken staat van wereldwijde samenwerking, van sociaal,  economische en ecologische duurzaamheid én van rechtvaardigheid”, aldus de oproep, die de werkgroep Fairtrade gemeente Houten van harte ondersteunt.

Zie voor uitgebreide toelichting https://www.fairtradegemeentehouten.nl/dossier